Doctor Trias, 76 - St. Vicenç de Castellet

938 330 305

Un professorat de Next Generation

Un professorat de Next Generation

Un grup de mestres i professors de la nostra escola, entre infantil, primària i secundària, participen en una formació en noves tecnologies per aplicar-les a l’aula. Un equip humà format per tres mestres d’infantil, set de primària i cinc professors de secundària s’han embarcat en aquesta aventura formativa. Un curs subvencionat pels fons europeus de Next Generation on els participants podran acreditar una titulació B1 o B2 en l’aplicació de les darreres tecnologies a l’aula.

La formació està formada per quatre fases, dividides en apartats més teòrics i d’altres de més pràctics. Una d’aquestes fases serà d’aplicació a l’aula amb els formadors que imparteixen el curs. Així durant aquest curs s’hauran d’anar implementant els coneixements apresos a les diferents etapes. Aquests resultats s’aplicaran en els diferents cursos de les diferents etapes educatives durant els mesos de febrer i març d’aquest curs 23-24.

Evidències didàctiques com la robòtica o la cerca digital formen part dels continguts d’una formació que consta de classes presencials i altres de telemàtiques. Un cop finalitzada la formació l’escola rebrà un seguit de material per poder utilitzar a les aules, iniciant amb una remesa de robòtica adaptada als diferents nivells de l’alumnat. Així, els diferents robots de la gama Mbot2 ja formen part dels recursos de l’escola que un cop assolits pels diferents mestres i professors ja podran entrar a les diferents classes.

Tota la feina feta és recollida en un portfoli digital personalitzat que es va actualitzant tasca a tasca i que l’experiència podrà ser compartida amb altres centres per tal puguin aprofitar els recursos i tasques realitzades pels nostres mestres i professors.  No podem obviar que segurament serà molta feina afegida per a aquest professorat però que repercutirà positivament a la nostra escola.

Una gran formació que capacitarà a l’escola amb un claustre Next Generation!

CreaEscola Quality Certificate for Education Website