Doctor Trias, 76 - St. Vicenç de Castellet

938 330 305

En constant formació

En constant formació

El professorat de l’escola està en constant formació. Aquest curs 22-23 hem iniciat una formació plantejada pel Departament d’Educació.

El Pla d’educació digital de Catalunya 2020-2023, presentat pel Departament d’Educació en el marc de la XII legislatura, té com a objectiu contribuir al desenvolupament de les competències digitals que els ciutadans i les ciutadanes necessiten per viure i treballar en una societat caracteritzada per les transformacions i els canvis accelerats derivats de les mateixes tecnologies. Amb aquest Pla es vol situar Catalunya com un país capdavanter en l’ús educatiu de la tecnologia per a l’èxit educatiu i social, al mateix temps que es pretén millorar la competència digital de l’alumnat, el professorat i els centres educatius en el marc de la transformació educativa.

La nostra escola, per sort, ja fa anys que el nostre professorat està en constant formació i molt avançat amb els temes de l’aplicació digital a l’aula. Volem assegurar que els nostres alumnes siguin digitalment competents en acabar l’ensenyament obligatori.